Rambler's Top100
-  sergey kuznetsov content group
/ / Shintaro Katsu

(Shintaro Katsu)

28 2012.,


1931-11-29 1997-06-21

/ The Tale of Zatoichi / Zatoichi monogatari (1962.04.18)
2 / The Tale of Zatoichi Continues / Zoku Zatoichi monogatari (1962.10.12)
3 / New Tale of Zatoichi / Shin Zatoichi monogatari (1963.03.15)
4 / Zatoichi The Fugitive / Zatoichi Kyojo-tabi (1963.08.10)
5 / Zatoichis Fighting Journey / Zatoichi kenka-tabi (1963.11.30)
6 / Zatoichi and the Chest of Gold / Zatoichi Senryo-kubi (1964.03.14)
7 /Zatoichis Flashing Sword / Zatoichi abare tako (1964.07.11)
8 / Fight, Zatoichi, Fight / Zatoichi kessho-tabi (1964.10.17)
9 / Adventures of Zatoichi / Zatoichi sekisho yaburi (1964.12.30)
10 / Zatoichis Revenge / Zatoichi nidan-kiri (1965.04.03)
11 / Zatoichi and the Doomed Man / Zatoichi sajate giri (1965.09.18)
12 / Zatoichi and the Chess Expert / Zatoichi jigoku-tabi (1965.12.24)
13 / Zatoichis Vengeance / Zatoichi no uta ga kikoeru (1966.05.03)
14 / Blind Swordsmans Pilgrimage / Zatoichi umi o wataru (1966.08.13)
15 / Zatoichis Cane Sword / Zatoichi tekka tabi (1967.01.03)
16 / Zatoichi The Outlaw / Zatoichi royaburi (1967.08.12)
17 / Zatoichi Challenged / Zatoichi chikemuri kaido (1967.12.30)
18 / Zatoichi and Fugitives / Zatoichi hatashi-jo (1968.08.10)
19 / Samaritan Zatoichi / Zatoichi kenka-daiko (1968.12.28)
20 / Zatoichi vs Yojimbo / Zatoichi to Yojimbo (1970.01.15)
21 / Zatoichi at Fire Festival / Zatoichi abare himatsuri (1970.08.12)
22 / Zatoichi vs One-Armed Swordsman / Shin Zatoichi: Yabure! Tojin-ken (1971.01.13)
23 / Zatoichi At Large / Zatoichi goyo-tabi (1972.01.15)
24 / Zatoichi in Desperation / Shin Zatoichi monogatari: Oreta tsue (1972.09.02)
24 / Zatoichis Conspiracy / Shin Zatoichi monogatari: Kasama no chimatsuri (1973.04.21)

/ Tough Guy / Akumyo (1961.09.30)
2 / Tough Guy Part II / Zoku Akumyo (1961.12.17)
3 / New Bad Reputation / Shin Akumyo (1962.06.03)
4 / New Bad Reputation Continues / Zoku Shin Akumyo (1962.11.03)
5 / Tough Guys Instruction / Daisan no Akumyo (1963.01.03)
6 / Tough Guy of Marketplace / Akumyo Ichiba (1963.04.28)
7 / Tough Guy on the Docks / Akumyo hatoba (1963.09.07)
8 / Tough Guy Number One / Akuumyo Ichiban (1963.12.28)
9 / Akumyos Drum / Akumyo Daiko (1964.08.08)
10 / Tough Guys Upward Flight / Akumyo nobori (1965.05.01)
11 / Invincible Tough Guy / Akumyo muteki (1965.10.27.01)
12 / Tough Guys Flowers / Akumyo zakura (1966.03.12)
13 / Tough Guys Opportunity / Akumyo ichidai (1967.06.17)
14 / Tough Guy Eighteen Turns / Akumyo juhachi-ban (1968.01.13)
15 / Tough Guys Opportunity Victory / Akumyo ichiban shobu (1969.12.27)
16 /Tough Guy: Notorious Dragon / Akumyo: Shima arashi ()

- 2 / Zoku Heitai Yakuza (1965.08.14)
- 3 / Shin Heitai Yakuza (1966.01.03)
- 4:    / Heitai Yakuza Datsugoku (1966.07.13)
- 5:  / Heitai Yakuza Daidassou (1966.11.09)
- 6 / Heitai Yakuza Ore ni makasero (1967.02.25)
- 7:  / Heitai Yakuza Nagurikomi (1967.09.15)
- 8:  / Heitai Yakuza Godatsu (1968.10.05)